Overslaan en naar de inhoud gaan

Elke leerling zijn eigen profiel

GP3

Elke leerling is uniek en heeft recht op onderwijs dat recht doet aan zijn of haar persoonlijke behoeften. Candea College in Duiven (Nederland) heeft als doel om een maatwerkoplossing te bieden voor leerlingen. De school is data-gestuurd en gebruik het RTTI-programma (Reproductie, Toepassingsgericht 1, Toepassingsgericht 2, Inzicht) om het cognitieve profiel van de leerling vast te stellen op basis waarvan het leertraject (vmbo – vwo) kan worden bepaald. Leren is het beginpunt, niet het doceren. Candea wil het traditionele model van het klaslokaal verlaten door te beginnen bij adaptief leren. Daarbij werkt Candea met een kerncurriculum in de ochtend en een vrije keuzedeel in de middag. Om dat te bereiken was een cultuurverandering bij de leraren nodig zodat zij hun focus verlegden naar leerdoelen.

Een aantal leraren gebruikt mobiele telefoon in combinatie met bijvoorbeeld Kahoot (een quiztool) om inzicht te krijgen in de mate van begrip bij de leerlingen met betrekking tot de leermaterialen. Learning analytics geven een goed overzicht van de ontwikkeling van de leerlingen. De leermaterialen zoals die door de educatieve uitgevers wordt aangeboden varieert heel erg: soms is het materiaal dat van papier naar PDF is omgezet, maar de school wil juist gebruik maken van adaptieve leermaterialen.

Op dit moment experimenteert de school met het gebruik van Learnbeat (https://learnbeat.nl/) en ITS learning als een digitale leer- en werkomgeving, gekoppeld aan SOMtoday.

Voordelen hiervan voor de school zijn de digitale toetsen de leraren kunnen ondersteunen. Echter, leerdoelen zijn het primaire doel van de school, dit is de basis waarop leerlingen betere en adequate feedback krijgen. De school maakt gebruik van digipacks die verbonden zijn met educatieve uitgevers. In het vmbo maken ze gebruik van het totale pakket waarbij ze kunnen kiezen welke delen ze gebruiken. In de bovenbouw van het vwo is dat ingewikkelder vanwege het grote aantal onderwerpen en de daar aan verbonden kosten.

Digitale licentiekosten zijn een uitdaging. Er zijn goedkopere materialen beschikbaar waarmee leraren hun eigen methode kunnen samenstellen, maar leraren zijn hier nog sceptisch over omdat er vaak geen toetsmateriaal bij beschikbaar is. Er lopen echter verschillende experimenten (bv met virtual reality) en de school ondersteund die experimenten financieel.

De afspraak is dat leraren voornamelijk differentiëren binnen de dakpanklassen. Leermaterialen worden opgeslagen in het ITS learning systeem, zodat leerlingen altijd kunnen beginnen met werken. Binnen deze omgeving is er verdiepend materiaal, verbredend materiaal en extra oefenmateriaal beschikbaar. De klassen zijn opgedeeld in groepen (dus niet volledig gepersonaliseerd), dit kan ook vanwege de redelijk homogene klassen in het voortgezet onderwijs.

https://lh4.googleusercontent.com/X0u8pBLkvHXouIXqsB76-XUz8BZpxNF7LAyoO9fdXaQQ9GUzS9ZjLnX3hkWkDnzm4aYksn_N1I3JhLfH5oT6PhM3VdFAz7u8cfifszQCxH2JhcVkK6nKVKYMfmwgSn8XztwiUW0I

Meer en meer leraren gebruiken formatief toetsen. De school wil in kaart brengen waar dat gebeurt en het gebruik ervan stimuleren. Een leraar ontwikkeld zijn eigen onderwijsmateriaal. Deze leraar heeft met toestemming van de school als experiment het geven van cijfers afgeschaft. De leerlingen krijgen daar nu individuele feedback. Er is een cultuuromslag nodig om dit soort initiatieven verder in de school te laten verspreiden zodat het niet alleen bij pilots blijft.

De rol van de leraar zal verder veranderen. In de toekomst gaat Candea gebruik maken van tablets om meer informatie beschikbaar te stellen aan ouders. Ze zullen dan updates ontvangen over de aanwezigheid van hun kind, learning analytics en extra informatie die door de leraren verstrekt wordt.

De reguliere mentorbijeenkomsten worden dan ook afgeschaft en vervangen door meer on-demand bijeenkomsten. Een mogelijk nadeel van dit systeem is dat leerlingen niet langer te maken hebben met een duidelijke deadline (het rapport). Hier ligt dan een taak voor de mentor die de leerlingen begeleidt. Eerst was er sprake van 1 mentor uur per week, vanaf 2018 is dat gewijzigd in 1 uur per dag. Leraren hebben zicht op de ontwikkeling van een leerling binnen hun vak, de mentor heeft het totaaloverzicht.

Een van de grootste uitdagingen zal blijven om aan te sluiten bij de individuele behoeften van elke leerling. Elke leerling heeft een individueel profiel na de formatieve toetsen. Intrinsiek gemotiveerde leerlingen zullen meer willen bereiken, andere leerlingen zullen juist meer coaching en begeleiding nodig hebben.

Een andere probleem waar de school mee te maken heeft is vandalisme bij het gebruik van de apparatuur van de school. Candea heeft geëxperimenteerd met “Bring Your Own Device” maar is daar vanaf gestapt omdat dan niet elke leerling gegarandeerd de beschikking had over dezelfde software en leermaterialen.