Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspelen op verschillende leerprofielen met Classkick

GP1 classkick

Angelica Spikic, Céline Lowette, Ilse Klingeleers, Lucinda Luyts, Nadine Houbrechts en Thomas Eerdekens zijn leerkrachten secundair onderwijs. Ze geven het vak PAV in de praktijk op basis van een verworven diploma bachelor leraar secundair onderwijs, maar volgen tegelijk ook de opleiding PAV aan de lerarenopleiding van de PXL. In het kader van die opleiding maakten ze onder begeleiding van lector Hanne Rosius (PXL Education) een digitaal contractwerk over orgaandonatie. Tijdens het ontwerpen van het pakket richtte de groep zich op de beginsituatie van de klas van Angelica Spikic. In deze klas werd het pakket ook voor het eerst gebruikt. Angelica is leerkracht PAV in de tweede graad. De leerlingen volgen de richting verkoop In het beroepsonderwijs. Een klas in het beroepsonderwijs is per definitie erg heterogeen, zo ook de klas van Angelica. Sommige leerlingen zitten in haar klas omwille van het aangepaste niveau, enkelen kiezen ervoor vanuit een uitgesproken interesse voor het beroep, nog anderen ‘zakken ernaar af’ omwille van (uiteenlopende) leerproblemen of anderstaligheid. De school van Angelica ligt in het centrum van Brussel. De grootstedelijke context van de school zorgt voor een erg heterogene klassamenstelling op vlak van culturele achtergrond en taal. De leerlingen uit de klas van Angelica hebben geen ervaring met tablets in de klas. De school beschikt over een aantal tablets die uitgeleend kunnen worden en een degelijk WiFi – netwerk. Het vaklokaal is voldoende ruim om leerlingen actief aan het werk te zetten.

Leerling aan de slag met Classkick

 

 

Het ontwikkelde pakket wil inspelen op de omschreven verschillen tussen leerlingen en maakt daarvoor gebruik van de app Classkick. Via deze device – onafhankelijke tool (in het voorbeeld werd de app op iPads gebruikt) krijgen leerlingen een aantal opdrachten aangeboden. De leerlingen werken aan de opdrachten in de klas onder supervisie van de leerkracht. Ze bepalen zelf in welke volgorde ze de opdrachten uitvoeren en hoeveel tijd ze aan elke opdracht besteden. Door uitbreidings – of keuzeopdrachten (content - differentiation) te voorzien kan elke leerling op een aangepast lestempo de basisopdrachten doorlopen. De supervisie van de leerkracht wordt ondersteund door de app. Angelica kan de voortgang van haar leerlingen voortdurend in de gaten houden. Ze heeft via de app zicht op welke leerling aan welke opdracht werkt, welke opdrachten gefinaliseerd zijn en wat de kwaliteit van de opdracht is (zie overzichtsmatrix op figuur 2). Op basis van die observatie kan ze bepalen weke leerlingen haar ondersteuning nodig hebben en welke niet. Classkick biedt ook aan de leerlingen de mogelijkheid om het initiatief te nemen om de hulp van Angelica in te roepen. Ze kunnen virtueel hun hand opsteken voor een hulpvraag of om aan te geven dat ze graag feedback krijgen op een opdracht (zie oranje handjes op figuur 2). De virtuele handopsteking werkt voor een aantal meer introverte leerlingen drempelverlagend. (process – differentiation)

Overzichtsmatrix voor de leerkracht met zicht op voortgang en hulpvragen

 

Angelica kan hulp aanbieden via Classkick zelf door een mededeling te sturen die dan meteen op de tablet van de leerling verschijnt. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk dat de leerkracht face – to – face ondersteuning biedt. De keuze hangt af van de hulpvraag of de behoefte aan begeleiding van de leerling. De app voorziet ook de mogelijkheid om sterkere leerlingen in te schakelen in het geven van feedback. Ze kunnen reageren op hulpvragen van medeleerlingen die anoniem gemaakt worden in het systeem. In de klas van Angelica werd deze mogelijkheid uitgeschakeld omdat haar leerlingen daar nog niet aan toe waren. Via een stickersysteem kan een leerkracht bovendien erg snel aangeven dat een leerling goed bezig is of een kleine tip geven (bijvoorbeeld: ‘Super!’, ‘Gelezen en goedgekeurd’, ‘Je bent iets vergeten. Lees de opdracht nog eens goed!’, …). Op die manier kan er sneller en vaker positief bekrachtigd worden. De app Classkick maakt het mogelijk om opdrachten of feedback op verschillende manieren aan te bieden: tekstueel, auditief of visueel. In het ontworpen lespakket worden geschreven opdracht bijvoorbeeld aangevuld worden met audioversie (zie figuur 3). De leerling kan dan kiezen of hij de opdracht leest of beluistert. Dit is een voordeel voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. (process – differentiation).

 

Schriftelijke instructies worden aangevuld met een ingesproken versie

 

Verder biedt de app de mogelijkheid om leerinhouden op een diverse manier aan te brengen. Dankzij de mogelijkheid om diverse andere tools (vb BookWidgets, Thinglink, EdPuzzle, Padlet, ... ) te integreren via de hyperlinkfunctie wordt het gemakkelijk om het UDL – principe te realiseren en in te spelen op verschillende leervoorkeuren van leerlingen. Zo werden er bijvoorbeeld linken gelegd naar de online tool Mentimeter waarmee leerlingen hun mening kunnen doorgeven en het resultaat van de klas kunnen bekijken in de vorm van een staafdiagram (zie figuur 4). (students’ learning profile)

Integratie van de tool 'mentimeter' in Classkick

 

De leerling kan zelf ook kiezen in welke vorm hij of zij de opdracht oplost: een antwoord kan worden uitgeschreven, ingesproken, getekend, gevisualiseerd met foto of video of een combinatie ervan. Onderstaande afbeeldingen (figuur 5 – 8) tonen hoe eenzelfde vraag telkens in een andere vorm beantwoord kan worden. Op die manier maakt de app het eenvoudig om in te spelen op verschillen in leerprofiel. (students’ learning profile)

 

Geschreven antwoord

Ingesproken antwoord

 

Antwoord met behulp van afbeeldingen

Getekend antwoord

 

Het pakket werd eerst uitgetest in de klas van Angelica. Later gingen ook andere klassen ermee aan de slag. De leerkrachten geven aan dat het lespakket in Classkick helpt om leerlingen zelf keuzes te laten maken zonder ingewikkelde organisatievormen. Ze vinden het een organisatorisch voordeel om voortdurend zicht te hebben op alle hulpvragen in de klas. Er kan tijdig worden bijgestuurd en bekrachtigd. Het werken met vraaggestuurde feedback in combinatie met de mogelijkheid om al leerkracht zelf te beslissen dat een leerling feedback nodig heeft werkt. De toepassing blijkt goed in te spelen op verschillende manieren van leren, talige obstakels en verlaagt de drempel voor introverte leerlingen. Tot slot benadrukken de leerkrachten dat de app erg gebruiksvriendelijk is. De leerlingen waren in alle klassen erg snel weg met de werking van de app. De app is dus ook geschikt voor leerlingen zonder ervaring met tablets in de klas. Leerlingen appreciëren vooral de afwisseling in activiteit en materialen die in Classkick geïntegreerd kan worden. De feedback en stickers motiveren leerlingen en ook meer introverte leerlingen durven virtueel hun hand opsteken.

Leerlingen van Angelica aan de slag met Classkick

Je kan het lespakket 'Echte helden doneren' (Nederlandstalig) bekijken en uittesten door te surfen naar www.classkick.com of de app Classkick te openen. Log in als student met de code JXU YZE.