Skip to main content

Tablice za diferenciacijo in inkluzijo v razredu
Erasmus+ projekt, ključni ukrep 2

Projekt Tablio združuje 7 partnerjev iz 6 evropskih držav:

  • PXL University College, Belgija (vodilni partner)
  • Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, Slovenija
  • Istanbul University, Turčija
  • iXperium Centre of Expertise, Nizozemska
  • Tell Consult, Nizozemska
  • North-West Regional College, Severna Irska (Velika Britanija)
  • CESIE, Italija

Vsi partnerji prispevajo k lokalni, nacionalni in evropski potrebi po inkluzivnem izobraževanju s tabličnimi računalniki. Namen projekta je usposobiti učitelje osnovnih in srednjih šol, pa tudi bodoče učitelje in izobraževalce učiteljev. Če bodo le-ti dobro opremljeni z digitalnimi kompetencami in didaktičnim znanjem, kako učinkovito vključiti tablice v svoje razrede, bo to koristilo vsem učencem.

Projekt bo vplival na poučevanje na primarni in sekundarni ravni v sodelujočih državah, spodbudil bo razvoj inkluzivnega izobraževanja ter pozitivno vplival na izobraževalno tehnologijo, ki to omogoča. Preko mednarodnega usposabljanja bo projekt vplival tudi na učitelje in razrede v drugih evropskih državah. Za širši učinek projekta bo poskrbela tudi naša obširna diseminacija, ki bo potekala preko več kanalov.

 

Projektna metodologija obsega 3 glavne faze:

Faza 1 (2017) se osredotoča na razvoj orodij za oblikovanje novih praks, ki vključujejo načela oblikovanja, predloge za oblikovanje in ocenjevalne kriterije za uporabo tabličnih računalnikov za namen diferenciacije in inkluzije. Te bomo razvili na osnovi namizne raziskave in skupinskih diskusij, ki jih bomo na to temo organizirali v vsaki izmed sodelujočih držav. V nadaljevanju bomo v sodelujočih državah objavili javni razpis za dobre prakse uporabe tablic za namen diferenciacije in inkluzije v razredu. Prakse bodo opisane in analizirane s pomočjo razvitih orodij za oblikovanje.

V fazi 2 (2017-2018) bomo razvili inovativne pedagoške prakse za uporabo tabličnih računalnikov za namen diferenciacije in inkluzije v razredu. Sledili bomo načelom raziskovanja, ki temelji na metodah oblikovalskega razmišljanja, in delali s skupinami učiteljev v takoimenovanih »Teacher design team-ih«. V vsaki sodelujoči državi bosta oblikovani vsaj dve skupini učiteljev, s pomočjo katerih bomo razvili in ovrednotili nove prakse, prilagojene specifičnemu kontekstu razeda, ki potrebuje diferenciacijo in inkluzijo. Tako bo nastalo vsaj 12 novih dobrih praks.

V fazi 3 (2019) bomo rezultate projekta prenesli v šest nacionalnih Tablio-usposabljanj in eno mednarodno usposabljanje. Nacionalno usposabljanje bo trajalo skupno tri dni in bo potekalo v obdobju 4 mesecev. Želimo pritegniti učitelje iz osnovnih in srednjih šol, ter ustanov za izobraževanje učiteljev (tako izobraževalce učiteljev, kot tudi bodoče učitelje). Naš glavni cilj je razviti nove pedagoške prakse, ki bi jih vsi sodelujoči prenesli v svoje učilnice. Mednarodno usposabljanje je strnjeno v tri zaporedne dni. Izdelali bomo nove pedagoške načrte, ki jih bodo učitelji prenesli v svoje učilnice po koncu usposabljanja.