Skip to main content

Tablets voor differentiatie en inclusie in de klas
Erasmus+ Project Key Action 2

Het Tablio-project verenigt 7 partners uit 6 Europese landen:

  • PXL University College, Belgium (lead partner)
  • Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij, Slovenia
  • Istanbul University, Turkey
  • iXperium Centre of Expertise, The Netherlands
  • Tell Consult, The Netherlands
  • North-West Regional College, Northern-Ireland (UK)
  • CESIE, Italy

Alle partners onderschrijven de lokale, nationale en Europese behoefte aan inclusief onderwijs met tablets. Het project is gericht op de versterking van in dienst zijnde leerkrachten en scholen in het basis- en middelbaar onderwijs, maar ook op de versterking van in dienst zijnde leerkrachten en lerarenopleiders. Als ze volledig zijn uitgerust met de digitale competenties en didactische inzichten om de tablet effectief te integreren in hun klaslokalen, zullen alle leerlingen er hun voordeel mee doen.

Het project zal een impact hebben in de lagere en middelbare klaslokalen van de deelnemende landen en een impact hebben op de tijdgeest voor inclusief onderwijs en de positieve impact van onderwijstechnologie in die richting. Via een transnationaal bootcamp hebben we ook invloed op leraren en klaslokalen uit andere Europese landen. Onze verspreidingsstrategie is breed en veelzijdig om een bredere impact te hebben.

 

De projectmethodologie bestaat uit 3 hoofdfasen.

Fase 1 (2017) richt zich op de ontwikkeling van een ontwerptoolkit met ontwerpprincipes, ontwerptemplates en evaluatiecriteria voor het gebruik van tablets voor differentiatie- en inclusiedoeleinden. We zullen dit ontwikkelen door deskresearch en het organiseren van focusgroepen over het onderwerp in elk deelnemend land. Na het afronden van deze toolkit zullen we in de landen een open oproep verspreiden voor praktijken met betrekking tot het gebruik van tablets voor differentiatie- en inclusiedoeleinden. Praktijken worden beschreven en geanalyseerd via de ontwerptoolkit.

 

In fase 2 (2017-2018) ontwikkelen we innovatieve pedagogische arrangementen over het gebruik van het tablet voor differentiatie en inclusie. We volgen de principes van ontwerpgebaseerd onderzoek en werken samen met Teacher Design Teams. In elk deelnemend land zullen twee lerarenteams worden uitgevoerd om nieuwe ontwerpen te ontwikkelen en te valideren, aangepast aan een specifieke klascontext die differentiatie en inclusie vereist. Dit zal leiden tot ten minste 12 nieuwe goede praktijken.

 

In fase 3 (2019) zullen we de projectresultaten verspreiden in zes nationale Tablio-bootcamps en één internationaal bootkamp. De nationale bootcampings nemen in totaal drie opleidingsdagen in beslag, gespreid over 4 maanden. We willen dat de deelnemers uit de basisscholen, middelbare scholen en lerarenopleidingen komen (zowel lerarenopleiders als conserveringsdocenten). Ons belangrijkste doel is het ontwikkelen van nieuwe pedagogische arrangementen die worden overgedragen aan alle deelnemers klaslokalen. Het internationale bootkamp is gebundeld in drie dagen samen. Er zullen nieuwe pedagogische ontwerpen worden gemaakt, maar die moeten achteraf worden geïmplementeerd.