Overslaan en naar de inhoud gaan

Het realiseren van binnenklasdifferentiatie en inclusie met tablets
Erasmus+ Project Key Action 2

Het Tablio-project verenigt 7 partners uit 6 Europese landen:

  • Hogeschool PXL, België (hoofdpartner)
  • Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij, Slovenië
  • Istanbul University, Turkije
  • iXperium Expertisecentrum, Nederland
  • Tell Consult, Nederland
  • North-West Regional College, Noord-Ierland (UK)
  • CESIE, Italië

Alle partners erkennen de lokale, nationale en Europese behoefte aan inclusief onderwijs en binnenklasdifferentiatie. Het Tablio-project is gericht op het realiseren van een meer inclusief onderwijs via differentiatie, gebruik makend van tablets en andere mobiele toestellen. Als leraren, lerarenopleiders en studenten in de lerarenopleiding zijn uitgerust met de digitale competenties en didactische inzichten om de tablet effectief te integreren in hun lessen, zullen alle leerlingen er hun voordeel mee doen.

Het project beoogt een impact te hebben in de lagere en middelbare klaslokalen van de deelnemende landen, maar tevens impact op de beeldvorming rond inclusief onderwijs en de positieve impact van onderwijstechnologie in die richting. Onze verspreidingsstrategie is breed en veelzijdig om deze impact te kunnen realiseren.

 

Het project bestaat uit 3 hoofdfasen.

Fase 1 (2017) richt zich op de ontwikkeling van een ontwerptoolkit met ontwerpprincipes, ontwerptemplates en evaluatiecriteria voor het gebruik van tablets voor differentiatie- en inclusiedoeleinden. We zullen de toolkit ontwikkelen via deskresearch en het organiseren van focusgroepen over het onderwerp in elk deelnemend land. Na het afronden van deze toolkit zullen we in de landen een open oproep verspreiden voor praktijken met betrekking tot het gebruik van tablets voor differentiatie- en inclusiedoeleinden. In totaal worden in deze fase 24 praktijken in het Engels beschreven en geanalyseerd via de ontwerptoolkit. 8 van deze praktijken worden naar het Nederlands vertaald.

 

In fase 2 (2017-2018) ontwikkelen we innovatieve pedagogische aanpakken over het gebruik van het tablet voor differentiatie en inclusie. We volgen de principes van ontwerpgebaseerd onderzoek (design-based research) en werken samen met Teacher Design Teams. In elk deelnemend land zullen twee teacher design teams worden opgezet om nieuwe ontwerpen te ontwikkelen en te valideren, aangepast aan specifieke klascontexten die differentiatie en inclusie vereisen. Dit zal leiden tot ten minste 12 nieuwe goede didactische praktijken in het Engels. 4 van deze praktijken worden naar het Nederlands vertaald.

 

In fase 3 (2019) zullen we de projectresultaten verspreiden in zes nationale Tablio-bootcamps en één internationaal Tablio-bootcamp. De nationale bootcamps nemen in totaal drie opleidingsdagen in beslag, gespreid over 4 maanden. We willen deelnemers rekruteren uit basisscholen, secundaire scholen en lerarenopleidingen (zowel lerarenopleiders als studenten in de lerarenopleiding). Ons belangrijkste doel is dat deelnemers zelf nieuwe pedagogische aanpakken met mobiele devices uitwerken en uittesten. Transfer naar de klaslokalen staat dus centraal. Het internationale bootcamp is gebundeld in drie dagen samen. Uiteraard ondernemen we daarnaast nog andere disseminatie-acties, met lezingen, workshops, artikelen en een nieuwsbrief.