Ana içeriğe atla

Tasarım İlkeleri

1. Genel tasarım ilkeleri

1.1. Farklılaştırma ileriye yönelik bir öğretim yöntemi olmalıdır.
1.2. Farklılaştırmayı başarıyla yapmak için birçok paydaş dahil edilmelidir.
1.3. Öğrenci merkezli olmak ve grubun birçok farklılığından haberdar olmak, tüm öğrencilerin katılımını sağlamada önemli bir faktör olarak görülür.
1.4. Farklılaştırma, eylemin niceliğinden çok niteliğiyle ilgilidir.
1.5. Farklılaştırma, içerik, süreç ve ürüne birden fazla yaklaşım getirir.
1.6. Farklılaştırma statik değil, daha çok organik ve dinamik bir süreçtir.

2. İçeriğin farklılaştırılması ile ilgili tasarım ilkeleri

2.1 Çeşitli öğrenme materyalleri kullanılması önerilir.
2.2 Anlamlı ve gerçek öğrenme materyalleri seti kullanılması önerilir.
2.3 Öğretmenler, öğrenci tarafından üretilen içeriği diğer öğrenciler veya sınıflar için öğrenme materyali olarak kullanmayı düşünebilir.
2.4 Öğretmen, daha zor konulara uzanan seçenekler sunabilir.

3. Sürecin farklılaştırılması ile ilgili tasarım ilkeleri

3.1 Öğretmen öğrencileri için yüksek beklentiler belirler, öğrencilerinin çaba göstermesini bekler ve öğrencileri ihtiyaç duyulduğunda onları destekler.
3.2 Öğretmen hem farklılaştırılmış etkinlikler tasarlamalı ve sağlamalı hem de bunları koçluk tutumu altında uygulamaya koymalıdır.
3.3 Öğretmen akran destekli öğrenmeden yana olmalıdır.
3.4 Çeşitli gruplandırma yöntemlerini kullanabilir: İlgiye göre, ıraksak, yakınsak, ...
3.5 Öğretmen kullandığı gruplama stratejileriyle ve öğrenme anlaşmalarıyla uyumlu çeşitli eğitim yöntemleri inşa edebilir.
3.6 Öğrenme ortamında çeşitlilik sağlayabilir: okul ve sınıf ortamı, gerçek hayat ve sanal ortamlar gibi.
3.7 Gelişimi tespit etmek amaçlı bir değerlendirme benimsenmelidir.
3.8 Öğrencilerini, kendilerini ve akranlarını değerlendirmek üzere teşvik edebilir.
3.9 Öğrencilere çabuk ve somut geri dönüt vermeye çalışmalıdır. Bunun için de bilişim ve iletişim teknolojilerini müfredata entegre edebilir.

4. Ürünün farklılaştırılması ile ilgili tasarım ilkeleri

4.1. Öğretmen, öğrencilerin gelişimini daha iyi değerlendirmek ve bireysel ihtiyaçlara, değişikliklere ve farklılıklara daha fazla uyarlamak için geleneksel değerlendirme yöntemlerine ek olarak alternatif değerlendirme yöntemlerini kullanabilir.
4.2. Öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarına olanak tanıyabilir.
4.3. Açıkça tanımlanmış beklenti düzeyleri olan değerlendirme rubrikleri kullanılmalıdır.
4.4. Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak ve farklı özelliklere, ihtiyaçlara, seviyelere ve eğitsel tercihlere sahip olan öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşılama adına kazanımların ve nihai ürünlerin belirlenmesinde çeşitlilik ve açıklık kriterlerini benimseyebilir.
4.5. Öğretmen, öğrenme çıktılarına karar vermek için Düzey Belirleyici (Summatif) Değerlendirme kullanmalıdır.
4.6. Öğretmen, öğrencilerin ilerlemesini izlemek ve onlara geribildirim vermek için Biçimlendirici (Formatif) Değerlendirme kullanmalıdır.
4.7. Öğrencilerin ürünlerini verimli bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olmak için lojistik ve materyaller sağlanabilir.

5. Öğrenci özelliklerinde farklılaştırmaya ilişkin tasarım ilkeleri

5.1. Öğrenciler için yüksek beklentiler belirleyebilir ve öğrencilerin başarılarına güvenebilir.
5.2. Öğrencileri potansiyellerini geliştirmek amacıyla farklı düzeylerde ve zorlayıcı öğrenme materyalleri sağlayabilir
5.3. Öğrencileri farklılaştırma sürecine katabilir. Ör: grup seçimi
5.4. Öğrencilerin hazır bulunuşluğu, ilgi alanları ve üst-bilişsel becerileri ile ilgili güvenilir görüşlere sahip olmak için düzenli olarak tutarlı ve anlamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.
5.5. Öğretmenin, öğrencilerdeki özel ihtiyaçlar, cinsiyet, kültür, dilsel tercihler, güçlü ve zayıf yönler; özgüven, öz-farkındalık; öz-yeterlilikten kaynaklanan farklılıklardan haberi olabilir. (Kapsama)
5.6. Öğrenme stilleri, öğrencileri farklı öğrenme yolları bulmaya zorlamakta başarısız olduğu ve daha ileri düzeyde öğrenme çıktılarına yönlendirmediği için öğrencilerin farklılaştırılması açısından tavsiye edilen bir yol değildir.
5.7. Hızlı ve kolay (öz) değerlendirme sağlaması nedeniyle değerlendirme aracı olarak bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması denenebilir.