Ana içeriğe atla

SINIF FARKLILAŞTIRMA VE KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN TABLETLER
ERASMUS+ PROJESİ ANAHTAR FAALİYETLER 2

Tablio projesi, 6 Avrupa ülkesinden 7 ortağı bir araya getirmektedir:

  • PXL University College, Belçika (baş ortak)
  • Institut za Napredno Upravljanje Komunikacij, Slovenya
  • Istanbul University, Türkiye
  • iXperium Centre of Expertise, Hollanda
  • Tell Consult, Hollanda
  • North-West Regional College, Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık)
  • CESIE, İtalya

Tüm ortaklar, tabletlerle kapsayıcı eğitim için yerel, ulusal ve Avrupa ihtiyaçlarını kabul eder. Proje, sadece hizmet içi öğretmenleri ve ilk ve orta öğretim okullarını değil, aynı zamanda hizmet öncesi öğretmenleri ve öğretmen eğitmenlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kişiler, tabletleri derslerine etkin bir şekilde entegre etmek için dijital yetkinlikler ve didaktik anlayışlarla donatılırsa tüm öğrenciler bu durumdan faydalanacaktır.

Projenin, katılımcı ülkelerin ilk ve orta öğretim sınıflarına etkisi olacaktır. Ayrıca kapsayıcı eğitim anlayışı hakkındaki genel görüşleri etkileyecek ve bu yönde eğitsel teknolojiye olumlu katkıda bulunacaktır. Uluslararası bir eğitim programı aracılığıyla diğer Avrupa ülkelerinden öğretmenleri ve sınıfları da etkileyeceğiz. Yaygınlaştırma stratejimiz daha geniş bir etki yaratabilmek için geniş ve çok kanallıdır.

 

Proje metodolojisi 3 ana aşamadan oluşmaktadır.

Aşama 1 (2017), farklılaştırma ve kapsama amaçlarıyla tabletlerin kullanımı için tasarım ilkelerini, şablonlarını ve değerlendirme kriterlerini içeren bir tasarım araç setinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu araç setini, her katılımcı ülkede konu üzerinde masa başı araştırmalar yaparak ve odak grupları organize ederek geliştireceğiz. Bunu tamamladıktan sonra tabletlerin farklılaşma ve kapsama amaçlarıyla kullanımını uygulamak üzere katılımcı ülkelerde açık çağrılar yapacağız. Uygulamalar bu tasarım araç seti aracılığıyla tanıtılacak ve analiz edilecek.

Aşama 2'de (2017-2018), farklılaştırma ve kapsama için tabletin kullanımı konusunda yenilikçi pedagojik düzenlemeler geliştireceğiz. Tasarım tabanlı araştırmanın prensiplerini takip edeceğiz ve Tasarımcı Öğretmen Ekipleri ile çalışacağız. Her katılımcı ülkede, farklılaştırmaya ve kapsayıcı eğitime ihtiyaç duyan belirli bir sınıf bağlamına uyarlanmış yeni tasarımların geliştirilmesi ve onaylanması için iki tasarımcı öğretmen ekibi oluşturulacaktır. Böylece ortaya en az 12 yeni iyi uygulama çıkacaktır.

3. aşamada (2019) proje sonuçlarını altı ulusal ve bir uluslararası Tablio eğitim programında yayımlayacağız. Ulusal eğitim programları toplamda üç eğitim günü sürecek ve 4 aya yayılacak. Katılımcıların ilkokullardan, ortaokullardan ve öğretmen eğitiminden (hem öğretmen eğitmenleri hem hizmet öncesi öğretmenleri) çıkmasını istiyoruz. Temel amacımız, tüm katılımcı sınıflara aktarılan yeni pedagojik düzenlemeler geliştirilmektir. Uluslararası eğitim programı üç gün art ardadır. Yeni pedagojik tasarımlar oluşturulacaktır, ancak oluşturulan bu yeni pedagojik tasarımlar daha sonra uygulanmalıdır.

 

Tablio Team

Martin Peoples (NWRC), Tuncer Can (Istanbul University), Ton Koenraad (TELL Consult), Darja Ivanusa Kline (INUK), Hanne Rosius (PXL), Wouter Hustinx (PXL, project leader), Chiara Venturella (CESIE), Emna Miled (CESIE), Kieran McCartney (NWRC), Irfan Simsek (Istanbul University)