Skip to main content

Tablice za diferenciacijo in inkluzijo v razredu
Erasmus+ projekt, ključni ukrep 2

Cilj projekta Tablio je okrepiti učitelje in šolo pri uresničevanju razredne diferenciacije in inkluzije s pomočjo tablic in drugih mobilnih naprav.

Vsi rezultati so bili razviti v obdobju 2017–2019 v tesnem sodelovanju z učitelji, šolami, izobraževalci učiteljev in študenti pedagoških smeri. Metodologija celotnega projekta je temeljila na raziskavi, zasnovani na oblikovanju, in oblikovalskih timih učiteljev.

Ta spletna stran vsebuje teoretični okvir, ki vsebuje konceptualni zemljevid, načela oblikovanja, seznam aplikacij in predlog. Dodatno spletna stran vsebuje inovativne pedagoške prakse diferenciacije in inkluzije s tablicami. Le-te najdete v mapi "dobre prakse". Dobre prakse prihajajo iz številnih držav, ki so bile vključene v projekt Tablio.

Naslednje organizacije so del projektnega konzorcija:

 

Tablio team

Martin Peoples (NWRC), Tuncer Can (Istanbul University), Ton Koenraad (TELL Consult), Darja Ivanusa Kline (INUK), Hanne Rosius (PXL), Wouter Hustinx (PXL, project leader), Chiara Venturella (CESIE), Emna Miled (CESIE), Kieran McCartney (NWRC), Irfan Simsek (Istanbul University)